Penggunaan

Kualiti Siswa Guru adalah dokumen rujukan yang patut diguna pakai oleh pihak berikut :-

 1. Siswa Guru
  • Membuat refleksi kendiri terhadap kualiti pencapaian kompetensi.
  • Mengenal pasti keperluan peningkatan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan.
  • Mengambil inisiatif untuk membangunkan kompetensi kendiri.

 2. Pendidik Guru di IPG
  • Membuat refleksi kendiri terhadap kualiti pencapaian kompetensi siswa guru.
  • Mengenal pasti keperluan penambahbaikan latihan perguruan.
  • Membimbing siswa guru meningkatkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan.