Penggubalan

Penggubalan KSG adalah berasaskan kepada prinsip dan proses yang berikut :

  1. pernyataan standard dan kualiti jelas, tepat, relevan, autentik, adil dan realistik,
  2. standard dan kualiti yang dicadangkan adalah berasaskan literatur serta penandaarasan, dan,
  3. proses penggubalan dilaksanakan secara kolaboratif, telus, terbuka dan persetujuan bersama dengan pihak pemegang taruh.