Mengenai Kami

Portal dan Instrumen Kualiti Siswa Guru (KSG) IPGM ini dibangunkan oleh pegawai daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia dan pensyarah IPG Kampus.

Penaung : Dr. Hjh Rusmini Binti Ku Ahmad (Rektor)
Pengerusi : Dr. Mohd. Nasruddin bin Basar
(Timbalan Rektor Pusat Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi)
Pengerusi Bersama : Dr. Faridah binti Yakob
(Pengarah, IPGK Perempuan Melayu Melaka)
Naib Pengerusi : Dr. Norsita binti Ali
(Ketua Penolong Pengarah Kanan,
Jabatan Penyelidikan dan Inovasi, IPGM)
Naib Penerusi Bersama : Dr. Norshidah binti Abu Husin
(Timbalan Pengarah, IPGK Perempuan Melayu Melaka)
Penyelaras : Dr. Norshamsazila binti Sa’aban
(Penolong Pengarah,  Jabatan Penyelidikan dan Inovasi, IPGM)
Penolong Penyelaras Dr. Azahar bin Aziz
Dr. Norhannan binti Ramli
(Penolong Pengarah,  Jabatan Penyelidikan dan Inovasi, IPGM)
Setiausaha Izzah binti Abu Bakar
Pengurus KSG
(Super Administrator)
Azizah binti Abd Samad
Zuraidah binti Baharin
Pengurus Teknikal Hosting dan Server Ahmad Fairuz bin Ahmad
Mohammad Azmi bin Roslin
Pengurus Portal KSG Zuraidah binti Baharin
Azizah binti Abd Samad
Siti Aishah binti Mohamad
Noorashikin binti Ismail (IPK Darulaman)
Pasukan Penyelidik Dr. Noryani binti Md Yusof
Dr. Fatimah binti Mustaffa
Dr. Sholehah binti Ismail
Dr. Salinah binti Pit
Pasukan Modul ePembelajaran KONSTRUK KEMAHIRAN PEDAGOGI ABAD 21

Azizah binti  Abd Samad
Bong Koi Sin
Suziela binti Md Tahir
Dr. Samni Binti Suraji
Anuar bin Mohd Len
Normasura binti Hj Jani
Dr. Faizah binti Mohd Ghazali
Datin Dr. Halimatussadiah binti Saleh

KONSTRUK KEMAHIRAN INSANIAH

Roslan bin Rasip
Rozaili bin Mohd Ali
Kristil Tan Ai Ting
Halimah binti Jantan
Aimee Shahrin bin Jais
Badrulhisham bin Ismail
Jaimah binti Abdul Manap

KONSTRUK NILAI DIRI DAN SOSIAL

Abdul Khalid bin Othman
Juhana binti Baba

Fasilitator Roslan bin Mat Piah (IPGK Tawau)
Badrul Hisham bin Abdul Malik (IPGK Pendidikan Islam)
Dr. Lee Leh Hong (IPGK Ilmu Khas)
Dr. Munira binti Mohsin (IPGK Ilmu Khas)
Dr. Munirah binti Abd Hamid (IPGK Ipoh)
Che Lah bin Che Mamat (IPGK Tuanku Ampuan Afzan)
Dr. Fatimah binti Abd. Kadir (IPGK Teknik)
Dr. Ong Yoke Mooi (IPGK Ipoh)
Norhana binti Mat Pilus (IPGK Bahasa Antarabangsa)
Anuar bin Yunus (IPGK Pulau Pinang)
Mohd Rizal bin Abdul Hamid (IPGK Perlis)
Hamzah bin Omar (IPGK Darulaman)
Hamzah bin Hj Ahmad (IPGK Darulaman)
Dr. Ling Zek Chew (IPGK Ilmu Khas)
Suzana binti Harun (IPGK Tuanku Ampuan Afzan)
Abdul Ramid bin Sulaiman (IPGK Tuanku Ampuan Afzan)
Haslinada binti Mohd Saad (IPGK Bahasa Melayu)
Zaiton binti Mat Deris (IPGK Bahasa Melayu)
Razak bin Kaprawi (IPGK Temenggung Ibrahim)
Kamarudin bin Yusuf (IPGK Temenggung Ibrahim)
Dr. Ainun binti Wazir (IPGK Pendidikan Islam)
Dr. Site Hadijah binti Harun (IPGK Perempuan Melayu)
Fasilitator Luar
(Pakar luar KSG – Pembangunan Sistem)
Dr. Tey Kien Huat